Kinderalimentatie; soms broodnodig

Bij scheiden horen een aantal zaken die onoverkomelijk zijn. Zo moeten de (ex)-partners alles verdelen en de afspraken hierover vastleggen in een echtscheidingsconvenant. En met alles wordt ook daadwerkelijk alles bedoeld. Jullie gaan immers beiden een eigen weg. Naast het verdelen van goederen en/of huizen moeten jullie ook bekijken of er sprake kan zijn van alimentatie. We kennen partneralimentatie en kinderalimentatie. Hier hebben we het over kinderalimentatie. Wanneer is er recht op deze vorm van alimentatie? Bij scheiden is er de mogelijkheid om voor minderjarige kinderen co-ouderschap op te zetten en wonen de kinderen afwisselend bij beide ouders. Gaan de kinderen bij één van de ouders wonen dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie.

Hoe bereken je de hoogte van kinderalimentatie?

Over kinderalimentatie kunnen jullie samen afspraken maken en vastleggen in het ouderschapsplan. De rechter zal deze afspraken toetsen aan de geldende normen. Deze normen worden vastgesteld door de rechters. Het berekenen van de alimentatie wordt in drie stappen beoordeeld. Eerst wordt de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie bepaald. De inkomens vlak voor de scheiding zijn hiervoor bepalend. Dan bepaalt de rechter hoe groot de draagkracht is van degene die moet gaan betalen. Vervolgens worden de behoefte en draagkracht met elkaar vergeleken. De rechter verdeelt de behoefte naar de draagkracht van beide ouders. Voor deze manier van berekenen zijn online rekentabellen voorhanden.

Het kind van de rekening bij scheiding

Scheiden is pijnlijk. Maar de partners zijn volwassen en kunnen veel beredeneren. Kinderen hebben nauwelijks tot geen stem in deze zaken. Zij zijn toch altijd de grootste slachtoffers. Daarom is het van belang dat jullie beiden denken in het belang van de kinderen. Probeer de kinderen op hun niveau erbij te betrekken zodat duidelijk wordt waar hun voorkeuren liggen. Cijfer in deze situatie jezelf zoveel mogelijk weg. Makkelijker gezegd dan gedaan want veel mensen beslissen vanuit hun eigen perspectief met de verantwoording dat zij weten wat goed voor het kind is. Denk aan het kind!

kinderalimentatie