Minder ziekte door arbeidsdeskundigen

Bedrijven hebben soms last van een hoog ziekteverzuim. Ziekteverzuim is altijd nadelig voor een bedrijf omdat de ziekte van een medewerker voor kosten voor het bedrijf met zich meebrengt. Deze kosten zijn zo hoog omdat je naast het doorbetalen van je eigen medewerker ook iemand moet zoeken die je medewerker kan vervangen. Bij langdurige ziekte wordt het allemaal nog duurder omdat een bedrijf zich dan vanwege de wet van poortwachter aan allerlei regels moet houden om zo de kans zo hoog mogelijk te laten zijn dat de zieke medewerker weer aan het werk kan. Door deze regels en verplichtingen moet het bedrijf kosten maken om de kosten van het langer doorbetalen van het zieke personeelslid te voorkomen.

Bedrijven die een hoog ziekteverzuimpercentage hebben willen daar dus graag zo snel mogelijk vanaf. Het is voor deze bedrijven alleen lastig om achter de oorzaak van het ziekteverzuim te komen. Een van de mogelijkheden die bedrijven daar hebben is door de arbodienst langs te laten komen. Er zijn verschillende arbodiensten bij de arbodienst en een daarvan is het adviseren over een lager ziekteverzuim. De arbodienst hoopt door deze adviezen dat de werkomstandigheden in bedrijven zodanig verbeteren dat het ziekteverzuimpercentage naar beneden gaat. Dit leidt uiteindelijk tot kostenbesparing voor bedrijven en tot meer tevreden medewerkers.

Naast het terugdringen van het ziekteverzuim heeft de arbodienst ook andere diensten en controleren ze bijvoorbeeld of bedrijven zich genoeg aan de veiligheidsvoorschriften houden. Deze controlerende rol wordt meestal niet gewaardeerd waardoor de arbodienst een negatief imago heeft opgebouwd bij sommige bedrijven.

Naast de adviezen over ziekteverzuim van de arbodienst kan je voor advies over ziekteverzuim ook terecht bij andere arbeidsdeskundigen. Een arbeidsdeskundig is net als de arbodienst gespecialiseerd in het geven van een passend advies over ziekteverzuim aan bedrijven en kunnen een bedrijf in deze situatie dus ook helpen.