Pro deo advocaat als een advocaat niet te betalen is

In Nederland is in de Grondwet geregeld dat wie rechtsbijstand nodig heeft maar dit niet kan betalen, recht heeft op financiële hulp. Deze gesubsidieerde bijstand wordt in de juridische sector geleverd door een pro deo advocaat. Een pro deo advocaat helpt mensen met een laag inkomen door hulp bij bijvoorbeeld strafzaken, huurgeschillen, arbeidszaken en uitkeringskwesties. Op deze manier helpt feitelijk de overheid door de kosten van uw advocaat geheel of gedeeltelijk te betalen. U betaalt wat u kunt en de rest wordt door de overheid betaald. De advocaat wordt dus wel degelijk vergoed voor zijn of haar inspanningen.

Let goed op de voorwaarden

De rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtsbijstand is afhankelijk van uw vermogen en inkomen. De tabellen die gehanteerd worden, worden regelmatig aangepast. Kijkt u voor uzelf op www.rvr.org. De aanvraag wordt voor u gedaan door uw advocaat. Houd wel in gedachten dat uw inkomen achteraf berekend wordt op basis van gegevens van de belastingdienst. Het komt voor dat achteraf toch zelf betaald moet worden. Informeert u zich daarom goed. Van u wordt een eigen bijdrage verwacht. Ook de hoogte hiervan is afhankelijk van uw situatie.

Pro deo advocaat bij echtscheiding

Wilt u gebruik maken van een pro deo advocaat vergewis u er dan van dat de advocaat die u op het oog heeft staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Gaat het om het bijstaan in een echtscheidingsprocedure dan zal uw inkomen los gezien worden van dat van uw partner. Let wel: bij een echtscheiding met advocaten is meestal sprake van een niet soepele scheiding. De procedure kan jaren lopen. Achteraf kan blijken dat uw inkomen of vermogen in bepaalde jaren opgelopen is door bijvoorbeeld betaling van achterstallige alimentatie of door de verkoop van een huis.

pro deo advocaat