ABP moet meer investeren in duurzame energie | Hollandsche Wind

Van der Laan maant ABP tot groener investeren
Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, heeft in een open brief het bestuur van het ABP pensioenfonds verzocht niet langer investeringen te doen in de in fossiele brandstoffen handelende bedrijven. Van der Laan deed zijn oproep in het kader van de gemeentelijke doelstelling om Amsterdam in de toekomst fossielvrij te krijgen. Daarnaast vreest Van der Laan dat het ABP met de beleggingen in deze sector grote risico’s neemt met de pensioenen van haar deelnemers. Van der Laan hoopt dat het pensioenfonds haar beleid zal wijzigen en daarmee de transitie van Amsterdam een sterke impuls zal geven.

Geleidelijke aanpassingen
In een reactie heeft het ABP aangegeven zich wel degelijk bezig te houden met de effecten, die fossiele brandstoffen hebben op het klimaat, maar het liever bij geleidelijke aanpassingen te houden. Omdat de transitieperiode nog wel enkele decennia in beslag zal nemen, ziet het fonds geen reden om per direct te stoppen met haar investeringen in de betreffende industrie. Het heeft wel haar beleid gericht op een 25% groenere aandelenportefeuille in 2020. Bovendien zal het ABP haar invloed gebruiken om de fossiele bedrijven, waarin zij investeert, aan te zetten tot maatregelen die het klimaat verder kunnen beschermen.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Hollandsche Wind