Beter verzuimbeleid door de arbodienst

Het kan voorkomen dat er veel ziekteverzuim is in een bedrijf. Ziekteverzuim is altijd een vervelende en hoge kostenpost voor een bedrijf. Want je moet niet alleen de zieke werknemer doorbetalen, maar moet ook vervanging regelen voor de werknemer. Bij langdurige ziekte is de vervanging vaak duurder dan het personeelslid zelf. Een zieke werknemer kost dus heeft veel voor een bedrijf. Ziekteverzuim is dan dus ook erg vervelend en wordt het liefste zo veel mogelijk tegengegaan door een bedrijf.

Het is bij ziekteverzuim altijd lastig om achter de oorzaak te komen, omdat de oorzaak meestal niet voor de hand ligt. Een van de instrumenten van een bedrijf om ziekteverzuim tegen te gaan is door advies te vragen over de mogelijkheden in de gegeven situatie. Er zijn veel arbodiensten in Nederland die kunnen helpen in dit soort situaties. Een arbodienstverlener heeft doorgaans veel ervaring met dit soort situaties en kan een bedrijf goed adviseren over hoe je met deze situaties om moet gaan om zo niet meer geld dan nodig te verliezen.

Een arbodienst heeft doorgaans meerdere diensten. De arbodienst controleert bijvoorbeeld of bedrijven aan bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen. Maar de arbodienst heeft ook positievere diensten. Een van die diensten is het adviseren van bedrijven over een goedkoper beleid door het naar beneden halen van het ziekteverzuim. Uiteindelijk gaat het er bij de arbodienst om dat de situatie voor de werknemer verbeterd. Alles wat daartoe helpt is goed, dus ook advies over een beter ziekteverzuimbeleid.

Zo wil de arbodienst stimuleren dat bedrijven een veilige werkplek voor medewerkers krijgen. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid en door het aanpakken van gevaren voor veiligheid en gezondheid van medewerkers. Maar ook door het geven van voorlichting over veilig werken en door te voldoen aan andere wettelijke richtlijnen. Zo wordt er goed aan werknemers gedacht.