Biobrandstof: de voordelen

Biobrandstof: het alternatief voor fossiel

Een biobrandstof is een brandstof die op een natuurlijke manier wordt gewonnen. Hierdoor zijn ze veel minder schadelijk voor het milieu. En dat maakt dat ze een prachtig alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Op dit moment functioneren vele verbrandingsmotoren nog steeds op die laatstgenoemde variant. Een biobrandstof wordt gemaakt met behulp van organische grondstoffen. Denk hierbij aan plantaardige en dierlijke materialen. Wanneer deze worden samengeperst, ontstaan er stoffen die gebruikt worden voor brandstoffen.

Biobrandstof is hernieuwbaar

Een gigantisch voordeel van biobrandstoffen is dat dit continu beschikbaar is. De materialen die ervoor nodig zijn, zijn weer opnieuw aan te planten. Dit noemt men ook wel ‘hernieuwbaar’. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan maïs, soja, graan en koolzaad. In tegenstelling tot deze materialen zijn fossiele materialen wel eindig; die zijn er op een gegeven moment niet meer. Om ook op dat moment voor te bereiden is men al langere tijd hard aan het werk met biobrandstof.

Minder schadelijke uitstoot

Allereerst zorgt biobrandstof natuurlijk voor een vermindering van uitstoot. Tijdens de verbranding van de brandstoffen komen er vele malen minder schadelijke stoffen vrij, omdat het hier gaat om biologische materialen. Dit zorgt ervoor dat bij gebruik hiervan de aarde minder snel opwarmt.

Waar op gelet moet worden is dat op dit moment nog niet alle verbrandingsmotoren geschikt zijn om volledig op biobrandstoffen te draaien. Om deze reden wordt er veelal geïnvesteerd in het kunnen mengen van biobrandstof met fossiele brandstoffen. Op deze manier kan er toch bijgedragen worden aan een schoner klimaat terwijl ondertussen de onderzoeken naar een volledige overstap worden gedaan.

Reducering van geluidsoverlast

Verbrandingsmotoren die functioneren op natuurlijke materialen zullen ook veel stiller zijn. Dit is bijvoorbeeld voor auto’s en vrachtwagens een groot pluspunt. Mensen die aan de snelweg, of andere drukke wegen, wonen zullen hier de vruchten van plukken. Maar denk hierbij ook aan generatoren of aggregaten; ook deze zullen met het gebruik van biobrandstoffen veel minder geluid produceren.

Stankoverlast wordt teruggedrongen

Naast geluidsoverlast is bij zowel voertuigen als bij aggregaten de stankoverlast ook minder wanneer je overstapt op biobrandstof. Er worden minder vuile stoffen uitgestoten en dat merk je ook in de geur. Het zijn voornamelijk de schadelijke stoffen zoals benzine en diesel die voor deze stankoverlast zorgen wanneer zij verbrand worden. Door verbrandingsmotoren te laten werken op biobrandstoffen zorg je dat de verbrande materialen veel minder erg ruiken waardoor overlast wordt gereduceerd.