Een laag inkomen en toch scheiden, het kan!

Als je gaat scheiden heb je veel te regelen. Het is een zware tijd. Emotioneel trekt deze gebeurtenis een enorme wissel en bovenop alles wat je verwerken moet wordt er van je verwacht dat je objectief en realistisch met je toekomstige ex-partner om tafel gaat om de verdeling te regelen. Want echt alles moet geregeld worden en vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant. Het is moeilijk maar samen de zaken regelen heeft heel veel voordelen boven een vechtscheiding waar ieder een eigen advocaat voor nodig heeft. Helaas is de relatie tussen partners soms zo verstoord dat het niet anders kan dan beiden een advocaat in de arm nemen.

Als je een advocaat niet kan betalen

Maar wat nou als je dit allemaal niet kan betalen? Want advocaten zijn duur en ook mediators werken niet gratis. In alle gevallen is een mediator goedkoper dan een advocaat. Ook wanneer jullie recht hebben op subsidie van het Rijk. In gevallen waar onvoldoende inkomen is om de kosten zelf te betalen kan men recht hebben op rechtsbijstand middels een toevoeging. Dan betaal je alleen een eigen bijdrage. Deze is voor een mediarot lager dan voor een advocaat. Altijd wordt er naar het inkomen en het vermogen gekeken om te beoordelen of iemand recht heeft op deze vorm van bijstand. Hiervoor worden gegevens van de belastingdienst als uitgangspunt genomen. Houd er rekening mee dat inkomens achteraf kunnen veranderen.

Goedkoper en sneller

Het recht op een pro deo advocaat of mediator kan per partner verschillen. Wanneer één van jullie een hoog inkomen heeft en de ander niet dan is het toch mogelijk dat de minst verdienende recht heeft op bijstand voor niet. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Uiteindelijk moet in elk geval een gezond echtscheidingsconvenant op tafel komen en wanneer er minderjarige kinderen uit deze relatie zijn ook een ouderschapsplan. Probeer te allen tijde de zaken via een mediator te regelen. Wel of geen subsidie; deze weg blijft goedkoper en sneller.

mediator