Een ouderschapsplan opstellen?

Het is definitief, jullie hebben besloten om te gaan scheiden. Helaas is een scheiding niet altijd even eenvoudig en moet er voor uitgekeken worden dat het geen vechtscheiding wordt. Er zijn namelijk nog veel zaken die besproken moeten worden en afspraken die gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld alleen al aan alle zaken rondom de kinderen. Na een scheiding hebben kinderen namelijk het recht om beide ouders te blijven zien. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen kan het verstandig zijn om een mediator in te schakelen. Deze kan jullie helpen met het opstellen van een goed ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant.

Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant?

Een ouderschapsplan is een document waarin wordt vastgelegd hoe de kinderen bijvoorbeeld opgevoed zullen worden. Verder staat er ook in hoe het contact tussen de ouders en de kinderen zal verlopen en worden de afspraken wat betreft de alimentatie vastgelegd. Eigenlijk worden alle afspraken tussen de ouders wat betreft de kinderen vastgelegd in het ouderschapsplan. Als jullie op gemeenschappelijk verzoek hebben besloten te scheiden dan eist de rechter een echtscheidingsconvenant. Dit is een document waarin financiële afspraken wat betreft de kinderen staan en waarin bijvoorbeeld is afgesproken bij wie de kinderen zullen verblijven. Het echtscheidingsconvenant dient door beide ouders ondertekend te worden en vervolgens goedgekeurd te worden door de rechter.

Er worden dus in beide documenten de omgangsregelingen wat betreft de kinderen vastgelegd. Hierbij wordt gekeken naar hoe het leven van de kinderen er in het vervolg uit zal zien. Vervolgens worden hier dan weer afspraken over gemaakt.

Denk in het belang van de kinderen

Het is erg belangrijk dat hierbij in het belang van de kinderen wordt gedacht en er keuzes worden gemaakt op basis van wat het beste voor hen is. Zoals eerder aangegeven kan een mediator helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Tagged , , , , , , ,