Hoe kan je gemakkelijk uw “Windows store” fixen?

Sommige Windows 10 gebruikers kennen het ondertussen reeds: je wil een nieuwe app downloaden (al dan niet gratis of betalend) van de Windows store, maar uw download weigert te starten. Vooraleer gefrustreerd contact op te nemen met een ervaren computer hersteller geef ik in dit artikel kort enkele tips die je best eerst eens kan doornemen alvorens met hem contact op te nemen.

Tijd automatisch

  •  Check uw datum en tijd instellingen

In Windows 10 is alles gebaseerd op real-time, dit wil zeggen dat de meeste websites ook afhankelijk zijn van de datum en tijd op uw computer. Dit wil zeggen dat sommige features niet zullen werken wanneer uw tijd op uw computer niet overeenstemt met de internettijd. Dit kan je gemakkelijk oplossen door uw start menu open te klikken en te typen “tijd instellingen”, waarna er vervolgens een nieuw kader opent waarbij je uw tijd automatisch kan instellen. Zorg dat “tijd automatisch instellen” op aan staat. Op die manier ben je zeker dat uw computer altijd ingesteld is volgens de juiste tijd in uw betreffende tijdzone.

  •  WSReset

Het volgende dat je kan proberen is uw Windows store resetten. Dit is ingebouwd in
Windows 10. Het enige wat je hoeft te doen is het start menu open klikken en typen “wsreset” en vervolgens de betreffende app even laten draaien. Dit zorgt er voor dat bepaalde verwikkelingen waardoor je de windows store eventueel niet meer kan gebruiken worden hersteld. Zodat je alsnog terug gewoon op de store kan.

  •  Wis uw tijdelijke bestanden

Uw computer slaat automatisch tijdelijke bestanden op, dit voornamelijk om de vlotte werking van dingen opzoeken en opslaan te blijven garanderen. Er bestaan op internet verschillende goede programma’s die uw tijdelijke bestanden wissen.

Wanneer niets van bovenstaande tips helpt, kan je desnoods nog altijd teruggaan naar een eerder gemaakt herstelpunt, of alsnog eventueel contact opnemen met een ervaren computer hersteller.

Tagged ,