Reorganisatie zorgt voor outplacement

De economie kent een bepaalde cyclus die de bepaald wanneer de conjunctuur op z’n hoogste punt is en wanneer deze daalt naar een economische crisis. Dit staat los van bepaalde omstandigheden die een crisis oproepen zoals de kredietcrisis. Veel bedrijven worden geconfronteerd met goede- en mindere tijden. Het is dan ook niet uitgesloten dat misschien jij wel geconfronteerd wordt met een gekozen of gedwongen reorganisatie.

Of je het nou een herstructurering, een kosten besparing of het relativeert door het modernisering te noemen, het is een lastig proces. Zowel voor het management als het personeel is het vervelend. Verandering in het personeelbestand heeft grote gevolgen voor het bedrijf. Het veranderd de bedrijfsprocessen en de gewoontes binnen een bedrijf. Hiernaast verandert ook de bedrijfscultuur en dit is lastig. Want het kan zijn dat bepaalde klanten gehecht zijn geraakt en waarde hechten aan de bedrijfscultuur. Door een reorganisatie kan het zijn dat deze cultuur langzaam wegvaagt en dat klanten eventueel overstappen naar een bedrijf dat beter bij hen past.

Helaas gaat een reorganisatie bijna altijd ten koste van het personeel. Zij betalen de prijs door een massa ontslag. De reden hiervoor is vaak dat bepaalde processen worden geautomatiseerd en bepaalde functies overbodig zijn. Hiernaast kan het gebeuren dat er in het verleden te veel mensen zijn aangenomen en moet hier nu weer op bezuinigd worden. Voor het personeel zorgt dit voor een grote onzekerheid in hun leven en tasten ze in het duister.

Om het personeel tegemoet te komen wordt er vaak een outplacement traject opgezet. Dit is een traject dat gebruikt wordt om het personeel naar een nieuwe baan te begeleiden. Dit traject kan plaats vinden in bijvoorbeeld outplacement Zwolle. Op deze manier krijgen de toekomstige werkgevers het personeel dat bij hen past en krijgt het personeel een nieuwe werkgever die bij hen past. Op deze manier is iedereen blij en hoeft de nieuwe werkgever niet vaak een medewerkersonderzoek te doen.