Vet, kan dat nog?

Als ondernemer heeft u vast weleens een conflict op de werkvloer meegemaakt. Het hoort er eenmaal gewoon bij. Hoe goed een organisatie ook draait, conflicten zijn er bijna altijd wel. Waar er mensen betrokken zijn, daar zijn gewoon imperfecties. Er zijn verschillende soorten conflicten te onderscheiden, die allemaal weer om een andere aanpak vragen. Hier een aantal van de meest voorkomende conflicten op de werkvloer.
Bij machtsconflicten gaat het eigenlijk altijd om de vraag wie het voor het zeggen heeft. Het is vaak zo dat er onenigheid ontstaat tussen twee of meerdere collega’s over het invullen van een leidinggevende positie binnen de organisatie. De grootste oorzaak hiervan is dat beide collega’s vinden dat de functie beter bij hen aansluit vanwege overlap in talenten of ervaringen.
Belangenconflicten zijn vaak het gevolg van de verdeling van het aantal werkers en geld. Voorbeeld van een belangenconflict is dat een werknemer van mening is dat hij veel te veel taken krijgt opgelegd om ze goed te kunnen uitvoeren. In dit geval is het aan te raden gewoon hoger op te gaan om te vragen of er meer tijd verleend kan worden, of er gekort kan worden in de hoeveelheid. Praten en overleggen werkt altijd.

Sociale conflicten hebben vaak iets te maken met  het gedrag en de houding binnen persoonlijke relaties. Onderwerpen als zelfbeeld en identiteit zijn hier voorbeelden van. Als collega’s elkaar niet mogen moet er open over gesproken worden.

Sommige conflicten zijn intern op te lossen. Dat is erg fijn. Maar soms lukt dit niet, kan het een optie zijn om een loopbaancoach of gespecialiseerd bedrijf, zoals Carrierepoort.nl, in te schakelen om de conflicten op te lossen. Door dit uit te besteden laat de werkgever ook zien om haar werknemers te geven. En het beste met ze voor te hebben. medewerkerstevredenheid is heel belangrijk.