Wat te doen als een werknemer langdurig ziek uit dienst gaat?

Een werknemer gaat langdurig ziek uit dienst. Wat is de juiste gang van zaken? Op welke manier kunt u bijdragen aan het herstel van deze werknemer, zodat deze weer terug in dienst kan treden? Het is hierbij belangrijk om een persoonlijk gesprek te voeren. Zo krijgt u de huidige staat van de werknemer duidelijk en ontstaan er geen vragen. Op deze manier kan een hoge verzuimgraad tegengegaan worden. Dit is namelijk voor beide partijen niet prettig. Het kan soms toch lastig zijn om een goed gesprek te voeren met een werknemer die langdurig ziek uit dienst gaat en zaken duidelijk te krijgen. Daarom kunt u een specialist inschakelen.

Hulp bij een werknemer die ziek uit dienst gaat:

Heeft u hulp nodig bij het voeren van een gesprek en het maken van afspraken met een werknemer die ziek uit dienst gaat? Of ondervindt uw bedrijf erg veel verzuim, en wilt u dit terugdringen, maar weet u niet hoe? Het is dan van belang om een specialist in te schakelen. Deze specialist gaat dan in gesprek met de werknemer die ziek uit dienst gaat om op een kritische en objectieve manier het verzuim te kunnen bespreken en een passende oplossing te zoeken. Ook de werkomgeving en werksfeer kan bijdragen aan een hoog verzuim; het is ook belangrijk dit goed te onderzoeken.

Tagged , , , , ,