Aanpak voor wachttijden GGZ

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een belangrijk punt van gesprek binnen het zorglandschap. De wachttijden lopen op in de GGZ. Er dienen dus verschillende initiatieven worden bedacht om de wachttijden te verkorten. Hiernaast zijn diverse regio’s er mee bezig om regionaal te bekijken hoe zij samen de wachttijden kunnen verkorten. Deze aanpak begint nu vorm te krijgen, dat meldt zorgwebsite Skipr. In diverse regio’s is er de afgelopen tijd gestreefd naar het bereiken van de wachttijden binnen de zogenoemde Treeknorm. Zowel binnen de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ zijn de gemiddelde wachttijden na de aanmelding van patiënten nog steeds te hoog. Zowel de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk als de psychiater en psychologen merken dit. Het gaat dan om diverse regio’s. Er zal dus ook meer moeten worden gezocht naar alternatieve oplossingen om dit probleem op te lossen. Zo kan e-health, digitale zorg, een oplossing zijn om de wachttijd voor patiënten te overbruggen. Hiernaast kan het zorgen dat de praktijkondersteuner of psychiater tijdens de gesprekken tot de kern kan gaan en de patiënt daarnaast thuis (digitaal) zelf diverse oefeningen kan verrichten. Zo kan er op verschillende manieren worden gezocht naar nieuwe initiatieven om de wachttijden te verkorten.