Detachering: het alternatief voor uitzendwerk op hoger niveau

Wie al eens voor een detacheringsbureau heeft gewerkt kent de voordelen. Maar vaak hebben mensen nog hun twijfels. Verdien ik dan wel het goede loon? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden en is er wel inspraak binnen het bedrijf waar ik kom te werken? Welke binding heb ik met het bedrijf en hoe verhoudt zich dat met de vaste medewerkers? Heb ik wel rechten en hoe is daar invulling aan gegeven? Waarom zou ik eigenlijk voor een detacheringsbureau gaan werken? Allemaal vragen waar goed antwoord op is te geven.

Hoe ziet een detachering er in de praktijk uit

Detachering is een manier om voor een bedrijf of organisatie te werken zonder bij hen in dienst te treden. Het contract wat je aangaat is met het detacheringsbureau. Zij zijn je werkgever, zij betalen je loon. In de praktijk verdien je niet minder dan je collega’s die wel in vaste dienst zijn bij het bedrijf. Sterker nog; vaak verdien je meer. De risico’s die je een werkgever normaal heeft bij bijvoorbeeld ziekte komen op de schouders van het detacheringsbureau. Natuurlijk is hiermee rekening gehouden door het bureau. Omdat het risico op het bureau rust ben jij voor de opdrachtgever wat duurder. Houd daar rekening mee wanneer je op de werkvloer komt te spreken over de salariëring. De verantwoordelijkheden voor het werk wat je doet wordt met de opdrachtgever kort gesloten.

Tijdelijk werk kan zeer interessant zijn voor bedrijf én werknemer

Bij een detachering gaat het meestal om hoger opgeleid personeel. Mensen die direct zelfstandig een klus kunnen aanpakken of invulling kunnen geven aan het vrij gekomen werk. Hiermee is een detacheringsbureau ook zeker interessant voor een organisatie. Vooral wanneer er zich een afgebakende klus aandient is het handig iemand tijdelijk te kunnen betrekken. Soms is het prettig iemand in huis te halen die met een frisse blik kan kijken. Blinde vlekken worden soms ineens zichtbaar doordat een gedetacheerde met andere ogen kijkt.

detachering

Tagged , , ,