Het familie recht in Nederland

Het familie recht in Nederland is een recht waar we allemaal onbewust of bewust gebruik van maken. Het is het recht dat zich bezighoudt met geboorte, huwelijk, scheiding en afstamming van de Nederlandse burger. Maar hiernaast houdt het zich ook bezig met familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Hoewel veel mensen hierover verward zijn wordt het erfrecht als iets apart beschouwd.

Het personen- en familie recht in is Nederland opgenomen in het burgerlijk wetboek. Ook speelt het een belangrijke rol in verdragen zoals het internationale verdrag in zake van de rechten van het kind. De belangrijkste onderdelen die in het personen- en familie recht staan, zijn ook in de Europese Unie afgesproken. Hier staan de wetten en regels alleen geschreven in de rechten van de mens.

De soorten familie recht die er zijn, is heel divers. Voorbeelden van onderdelen die geregeld worden door het familierecht zijn: adoptie, naamswijziging, ontheffing en ontzegging van het ouderlijk gezag, erkenning en ontkenning vaderschap, alimentaties en bijstandsverhaalzaken, echtscheidingen en leerplicht zaken.

Hoewel het familierecht een belangrijke rol speelt in de Nederlandse samenleving is het niet altijd hetzelfde. De Nederlandse wetten ondergaan verandering. Als een wet oud en achterhaald wordt, wordt er vaak opnieuw naar gekeken en kan deze wet aangepast worden. Tot 2009 was het namelijk niet normaal dat er een gelijkwaardig uitgangspunt van ouderschap telde. Dit was voorheen anders geregeld.

Mocht je nou gebruik moeten maken van het familie recht dan is het slim om een advocaat te nemen bij jouw in de buurt. Dit kan dus bijvoorbeeld een advocaat Delft zijn. Op deze manier weet je zeker dat je geholpen wordt die iemand die vakbekwaam is en zijn best doet om jou te helpen. Op het moment dat je een beroep doet op het familie recht is de kans namelijk aanwezig dat er een niet plezierige situatie ontstaan is.