Hoger opgeleid personeel: vraag en aanbod bij het detacheringsbureau

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich. De veranderingen zitten in een stroomversnelling. Op veel plekken is geen goed geschoold personeel te krijgen en als bedrijf zit je te wachten op mensen die snel inzetbaar zijn. Een dilemma. Hoe kom je als bedrijf tegemoet aan de steeds groter wordende vraag naar flexibiliteit in levering of diensten? Het risico om mensen in dienst te nemen is te groot. Sommige klussen vragen expertise maar zijn van tijdelijke aard. Hoe ga je hier als bedrijf mee om? Het probleem kan vrij simpel opgelost worden door een overeenkomst aan te gaan met een detacheringsbureau.

Detacheringsbureau voor (tijdelijk) personeel, zonder risico’s

Een detacheringsbureau kan over het algemeen op korte termijn geschikte mensen zenden. U gaat als bedrijf geen personele risico’s aan. Er hoeft niet geadverteerd te worden en er wordt een voorselectie gemaakt. U voert uiteraard wel zelf de gesprekken met de gegadigden zodat u een juiste keuze kunt maken. Omdat u geen enkel risico loopt kunnen de kosten in loon wel hoger uitvallen dan u met vast personeel gewend bent. Maar de voordelen wegen daar zeker tegenop. Er is nooit een ontslagprocedure nodig en u kunt vooraf afspreken voor hoe lang iemand ingehuurd wordt.

Vraag en aanbod bij elkaar door de online arbeidsmarkt

Bij het detacheringsbureau Vakmasters Salland Stedendriehoek krijgt u ook de beschikking over een digitale inlogmogelijkheid om in het aanbod van mensen te zoeken. Vraag en aanbod komt op die manier bij elkaar en beide partijen kunnen op voorhand bekijken of er voldoende interesse ontstaat om een samenwerking aan te gaan. De ingeschreven gedetacheerden kunnen online hun cv bijhouden en aangeven wat hun wensen zijn. Vakmasters heeft op die manier al veel mensen bij elkaar gebracht en op die manier aan beide kanten een goede clientèle opgebouwd.

detacheringsbureau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *