OranjeVM en vermogensbeheer vergelijken advies

Vermogensbeheer vergelijken
Kosteloos en zonder verplichtingen
Een Senior Vermogensbegeleider van Oranje Vermogensmanagement BV zal telefonisch contact met u opnemen waarbij de antwoorden op de vragen dienen als leidraad bij een verdere inventarisatie van uw wensen en eisen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
Oranje Vermogensmanagement wordt steeds meer benaderd door beleggers voor een zgn. “Second Opinion” van hun bestaande portefeuille. In de meeste gevallen worden portefeuilles aangehouden bij een instelling waar men ook een betaal-en spaarrekening heeft of, vanwege de lage kosten, men belegt geheel zelfstandig via het internet.
Meer weten? vul even de OranjeVM VermogensScan in
Klik hier voor de Gratis Online VermogensScan
Beleggers die meenden het zelf te kunnen doen en geen dure adviseurs nodig te hebben. Of beleggers die ooit zijn begonnen met beleggen en er verder geen tijd meer aan besteden. Maar ook een niet onbelangrijke categorie die er van uit ging een goede partij in de arm te hebben genomen maar geen aandacht meer krijgen. Of in het slechtste geval gedwongen worden de bestaande portefeuille te verruilen voor een modelportefeuille en anders niet meer welkom zijn als beheerrelatie. Als in deze gevallen de portefeuille ook nog ondermaats presteert is men toe aan een heldere en objectieve analyse van een derde, of misschien wel vierde, onafhankelijke partij.
Vermogensbeheer vergelijken
Voor een gratis Second Opinion vanaf € 100.000 belegd vermogen kunt u contact met ons opnemen.
Second opinion op bestaande effectenportefeuilles
Als extra service bestaat de mogelijkheid uw bestaande effectenportefeuille door ons te laten beoordelen en doorlichten.
Wij gaan met u aan de tafel zitten om een aantal zaken af te stemmen:
– wat zijn uw doelstellingen met uw vermogen
– hoe ziet uw privésituatie er uit
– wat is uw risicoprofiel
– welke ervaring heeft u met beleggen
– hoe is uw huidige portefeuille samengesteld
– wat waren hiervoor de uitgangspunten
De ervaring leert dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van beleggingsportefeuilles van de diverse aanbieders in de markt. Uw portefeuille moet naadloos aansluiten bij de door u geformuleerde doelstellingen en het gewenste risico. Het loont om uw portefeuille te (laten) toetsen op een aantal cruciale criteria; is de verdeling tussen de verschillende beleggingscategorieën de juiste, is uw portefeuille goed gespreid, is er sprake van een gedegen en consistent beleggingsbeleid, hoe ziet uw portefeuille er uit in het licht van de huidige marktontwikkelingen, hoe wordt gemuteerd, wanneer en hoe vaak etc.

Vermogensbeheer OranjeVM
Vermogensbeheer Nederland
Vermogensbeheer Belgie

Tagged