Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een contract dat vaak gebruikt wordt om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Er is dan geen procedure bij de rechter of UWV nodig. De werkgever en werknemer, of diens juristen, onderhandelen over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst. Als de overeenkomst goed is opgesteld en de individuele situatie leent zich hiervoor, dan kan het recht op WW behouden blijven.

Overigens zijn er ook andere soorten vaststellingsovereenkomsten dan ter beëindiging van het dienstverband. Daarover gaat het niet in dit artikel.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst:

In de overeenkomst worden vaak tenminste de volgende onderwerpen behandeld.

  1. Benoeming van de contractpartijen, inclusief adres en geboortedatum van de werknemer.
  2. De achtergronden en overwegingen: Dit zijn vaak standaard teksten met het oog op WW. Meestal wordt aangegeven dat wegens een verschil van inzicht of functieverval beëindigd wordt, zonder dat werknemer verwijtbaar is of sprake is van een dringende reden.
  3. De einddatum: Gebruikelijk is om minstens de voor werkgever geldende opzegtermijn te hanteren. Er wordt gerekend vanaf de ondertekeningsdatum.
  4. De periode tot de einddatum: Moet de werknemer doorwerken, of wordt hij bijvoorbeeld (deels) vrijgesteld van werk?
  5. Eerder werk elders: Hoe gaan partijen ermee om als de werknemer al voor de einddatum ergens anders aan de slag wil?
  6. De ontslagvergoeding: Welk bedrag betaalt de werkgever aan de werknemer voor het ontslag. Gebruikelijk is dat minimaal de wettelijke transitievergoeding betaald wordt. Vaak kan een hoger bedrag uitonderhandeld worden. Dit kan anders liggen indien de werknemer erg verwijtbaar is of zelf heeft aangegeven weg te willen.
  7. De eindafrekening: Worden de vakantiedagen nog betaald? Verder, bevestiging van uitbetaling (naar rato) van vakantiegeld, dertiende maand, eventuele bonus, etc.
  8. Finale kwijting: Partijen hebben na de vaststellingsovereenkomst niets meer van elkaar te eisen.
  9. Diverse randvoorwaarden, zoals ter zake bedrijfseigendommen, eventuele ziekte, een getuigschrift, concurrentie en relaties, etc.

Op de website https://vaststellingsovereenkomst.info tref je een kennisbank aan met alle informatie die van pas komt als je met een vaststellingsovereenkomst te maken hebt. Ook is hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgenomen.