Wat is agile testing precies?

Als je werkzaam bent in de wereld van de IT heeft u vast weleens gehoord van het begrip Agile testing. Het is een relatief nieuw begrip in de IT-wereld en brengt veel verschillende aspecten met zich mee. We hebben echter deze manier van testen snel zien opkomen in de huidige markt en we zien dat de wijzigingen van het testen zich steeds sneller opvolgen.

Agile testing maakt onderdeel uit van het Agile-ontwikkelproces. Hierbij maakt testen een integraal onderdeel uit van het complete proces. Bij Agile testing is het va belang da de software niet alleen wordt gebouwd, maar ook wordt voorbereid om uiteindelijke tests uit te kunnen voeren. We kennen vandaag de dag veel verschillende vormen van software testen en Agile testing pakt eigenlijk de problemen aan die voortkomen uit de andere testvarianten. Laten we voorop stellen dat iedereen in het team van de Agile testing hetzelfde doel voor ogen heeft, namelijk goed werkende software maken. Zo gezegd, zo gedaan. Het is echter moeilijker dan het lijkt, omdat het ontwerpen en testen van software meer moeite kost dan het lijkt. Voordat wij software gebruiken, zijn er al veel verschillende testcases geweest die hebben gecontroleerd of de software wel doet wat hij zou moeten doen.

Agile testing uitleg

Agile testing is een relatief nieuw begrip in de testwereld en pakt eigenlijk alle problemen samen die opgeleverd worden door andere testmethoden. Het voornaamste doel van Agile testing is het opleveren van software die nuttig is en ook nog eens goed werkt. Bij Agile testing wordt er veelal gewerkt in teams en deze teams hebben te alle tijden dezelfde doelstellingen voor ogen. In het team bevinden zich meerdere disciplines en al deze disciplines zijn even belangrijk om tot een goed resultaat te kunnen komen. Het geven van feedback in een testcase is een belangrijk aspect, omdat problemen op deze manier vroegtijdig kunnen worden opgespoord en worden aangepakt. Het vroeg betrokken zijn bij een project heeft daarnaast nog een paar andere voordelen:

  • De doelstellingen kunnen SMART worden geformuleerd, waardoor er minder vragen komen over de uiteindelijke werking van het systeem.
  • De tester krijgt een duidelijk overzicht van alle risico’s die hij of zij kan tegenkomen tijdens het proces van het testen.
  • De voorbereidingstijd is op deze manier lang genoeg om de testvoorbereidingen af te ronden.

Bent u geïnteresseerd geraakt in deze vorm van testen en wilt u meer weten over Agile testing? Kijk dan op de website voor meer informatie.