Wat is een bio brandstof?

Bio brandstof als oplossing voor een groener milieu

Bio brandstof wordt de afgelopen jaren meer en meer ingezet in verschillende sectoren. Kijk bijvoorbeeld naar de energiesector, waar aggregaten voorzien kunnen worden van een bepaald soort biologische brandstof. Maar ook de transportsector laat mondjesmaat een steeds groeiend aantal verbrandingsmotoren deels werken op milieuvriendelijke diesel of gas. Als je kijkt naar de mogelijkheden die bio brandstof biedt dan zie je dat er aandacht is voor het milieu. De eerder veel gebruikte fossiele brandstoffen eisen op dit moment steeds meer hun tol op het klimaat en de leefomgeving van mens en dier. Dat type brandstof is eindig, wat wil zeggen dat het op een gegeven moment op is. Een gigantisch voordeel van bio brandstof is dat dit hernieuwbaar is en dus feitelijk niet op kan raken.

Hoe ontstaat bio brandstof?

Bio brandstof ontstaat door winning uit organische bronnen. Plantaardige en dierlijke materialen zijn hier voorbeelden van. Er ontstaat een synthetische brandstof als deze bronnen worden bewerkt. Per type verschilt het hoe deze tot stand komt. Te zien is dat dit allemaal voortkomt uit bronnen die continu opnieuw te produceren zijn. Het is daarmee een hernieuwbare bron. Dit biedt de ideale mogelijkheid om te blijven focussen op deze goede stap richting een schoner klimaat. Echter moet je wel onthouden dat sommige manieren van produceren schoner en nuttiger zijn dan anderen.

Bio brandstof: terug in de tijd

Kijk je ruim honderd jaar terug ni de tijd dan zie je dat er op dat moment ook al biologische brandstoffen gebruikt werden. Op dat moment waren de fossiele varianten nog niet ontdekt. Om en nabij het jaartal 1900 waren er machines en auto’s die konden fungeren omdat zij werden aangedreven door plantaardige oliën. Of men op dat moment werkelijk bewust bezig was met milieuvriendelijk oplossing kun je je afvragen: de kans is groot dat ze gebruikten wat ze voorhanden hadden om hun voertuigen en machines te laten werken. Later werden fossiele brandstoffen ontdekt en in groten getale gebruikt door hun massale beschikbaarheid en daardoor lage prijzen.

Welke soorten biologische brandstof bestaan er?

De term bio brandstof is feitelijk een begrip dat meerdere soorten brandstoffen onder één noemer schaart. Zo heb je bijvoorbeeld de biodiesel en de biogas. Binnen de biodiesel zijn ook weer twee vertakkingen te vinden: FAME en HVO. Biologische diesels ontstaan middels het gebruik van vet dat vrijkomt tijdens het samenpersen van vettige gewassen zoals koolzaad, graan en mais. Er is ook biogas. Dat ontstaat uit methaan dat vrijkomt wanneer mest en afval afgebroken worden. Je kunt dus vele kanten op met bio brandstof.